Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

 

 

 

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Zapraszamy pracodawców, którzy mają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków o przyznanie środków finansowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie

od 26.02.2018r. do 09.03.2018r.

Limit środków z KFS wynosi 145 600,00zł

Pracodawca ubiegający się o środki z KFS musi spełniać co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zostały przyjęte na 2018r.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, *

  2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, **

  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

* Przy ocenie wniosków, uwzględnia się zawody deficytowe zidentyfikowane w powiecie strzeleckim, określone w „ Barometrze zawodów 2018” ( powiat strzelecki) lub zawody deficytowe zidentyfikowane w województwie opolskim, określone w „Barometrze zawodów 2018” ( województwo opolskie)

** Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien udowodnić ( np. poprzez dołączenie do wniosku kopii dokumentu zakupu), że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnia się:

1) uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy,

2) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok,

3) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,

4) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,

5) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,

6) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,

7) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS,

8) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitu posiadanych środków,

UWAGA!

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

Termin realizacji kształcenia ustawicznego powinien być planowany nie wcześniej niż 30 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w urzędzie pracy.

Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, w sekretariacie – pok. nr 14, I piętro, w godz. 7.30 – 15.30 (Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 2a).


Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Światły, tel. 77 462 18 14

Załączniki:

Priorytety KFS na 2018r.

Wniosek KFS 2018r.

Barometr zawodów 2018 – powiat strzelecki

Barometr zawodów 2018 – województwo opolskie

Aktualność dodana przez: Elżbieta Światły (2018-01-24 10:45:15) , zredagowana przez: Elżbieta Światły (2018-02-22 15:19:49)
Data wydarzenia : 2018-02-22
Data publikacji : 2018-02-22

Pliki do pobrania

Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/wydarzenie/472/nabor-wnioskow-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego