Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów finansowanych ze środków Funduszu Pracy

Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że Urząd Skarbowy na wniosek podatnika zwróci mu nadpłacony podatek. Warunkiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Skarbowego (wzór wniosku do pobrania poniżej).

 

Informacja dla osób, które otrzymały stypendium w 2016 r.

 

Jeżeli w 2016 r. otrzymałeś stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy, to możesz wystąpić do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego z Wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty. Możesz skorzystać z załączonego wzoru Wniosku. Razem z Wnioskiem powinieneś złożyć skorygowane zeznanie podatkowe, tzn. PIT, który złożyłeś za 2016 r.

Pamiętaj, aby w zeznaniu w części:

A - miejsce i cel składania zeznania w pozycji 10 zaznaczyć kwadrat nr 2 „korekta zeznania”.
Ponadto w części D zeznania - dochody / straty ze źródeł przychodów w kolumnie:
b „Przychód” nie wykazywać otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie f „Zaliczka pobrana przez płatnika” w wierszu dotyczącym innych źródeł wskazać zaliczkę na podatek pobraną przez płatnika (urząd pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w PIT-37.

Natomiast składka zdrowotna pobrana od dochodów od których zaniechano poboru podatku nie może być uwzględniona w rozliczeniu podatku dochodowego obliczonego od innych dochodów podlegających opodatkowaniu. W związku z tym podatnik składający korektę zeznania podatkowego za 2016 rok nie może w nim uwzględnić składek na ubezpieczenie zdrowotne pobranych od stypendiów i odliczonych przez płatnika przy poborze miesięcznych zaliczek na podatek.

Powiatowy Urząd Pracy na Twój wniosek wyda zaświadczenie, w którym zostaną wykazane kwoty przychodu z tytułu stypendium, zaliczki na podatek od stypendium oraz składki zdrowotnej, której obecnie nie można uwzględnić w rozliczeniu podatku.

Aktualność dodana przez: Zygfryd Zielger (2017-11-15 08:18:32) , zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2017-11-15 08:28:26)
Data wydarzenia : 2017-11-30
Data publikacji : 2017-11-15

Pliki do pobrania

Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/wydarzenie/458/zmiana-przepisow-dotyczacych-opodatkowania-stypendiow-finansowanych-ze-srodkow-funduszu-pracy