Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)

Szkolenia grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób uprawnionych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Opolskich oraz spełniasz jeden z poniższych warunków:

  • nie posiadasz kwalifikacji zawodowych;
  • konieczna jest zmiana lub uzupełnienie kwalifikacji;
  • utraciłeś zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;

możesz skorzystać ze SZKOLENIA GRUPOWEGO.

Szkolenia grupowe - są organizowane według planu szkoleń sporządzanego w oparciu o aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy. Plan szkoleń zawiera informacje o tematyce szkoleń, terminach ich realizacji, wymaganiach stawianych kandydatom na szkolenie, informacje o egzaminie zewnętrznym jeżeli jest przewidziany oraz informacje o rodzaju zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji lub uprawnień.

Szkolenia grupowe są w pełni finansowane przez urząd pracy. Osoba kierowana zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i przestrzegania regulaminu uczestnictwa w szkoleniach.

Osoba może zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym w danym roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich. Propozycję udziału w szkoleniu można również otrzymać bezpośrednio od pracownika urzędu. UWAGA !!! Osoba, która z własnej winy przerwała szkolenie jest zobowiązana do zwrotu jego kosztów oraz zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej na okres wskazany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyjątkiem sytuacji gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667).

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-22 12:12:20)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2018-01-24 11:41:53)

Pliki do pobrania

Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/szkolenia-grupowe/203