Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Stypendia na kontynuowanie nauki wieczorowo lub zaocznie

Bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy podjęli dalszą naukę w szkole ponad gimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiują w formie studiów niestacjonarnych, Starosta na wniosek bezrobotnego może przyznać stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza sie kwoty tego stypendium. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę oraz zaświadczenie o dochodach.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:54:21)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2017-01-13 15:05:14)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/stypendium-z-tytulu-podjecia-nauki/85