Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS

Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS


Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Co musi zrobić pracodawca by otrzymać jednorazową refundację składek na ubezpieczenie społeczne.

  • Złożyć w PUP wniosek o jednorazową refundację składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zamiarem zatrudnienia bezrobotnego skierowanego przez PUP.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać z PUP umowę o jednorazową refundację składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
  • Zatrudnić bezrobotnego skierowanego przez urząd w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy a po upływie tego czasu na dalszy okres.

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla pracodawcy Kwota refundowanych składek z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków o których mowa wyżej.
Koszty pracodawcy Pracodawca pokrywa koszty wynagrodzenia oraz pochodnych za okres co najmniej 12 miesięcy pomniejszone o kwotę jednorazowej refundacji składki ZUS.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.poz. 674 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 5, poz. 25).

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 123, poz. 1291 z późn. zm.)

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:11:31)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2013-11-07 09:44:49)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/jednorazowa-refundacja-kosztow-z-tyt-skladek-zus/119