Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)

Bon szkoleniowy

BON SZKOLENIOWY

Osoba bezrobotna do 30 r. życia, na swój wniosek, może otrzymać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenie kosztów, które zostaną poniesione w związku podjęciem szkolenia.

 Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W ramach bonu szkoleniowego urząd finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego koszty:

 1) jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej,

2) niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania,

3) przejazdu na szkolenie – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,

b) powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin,

4) zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

a) do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,

b) powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,

c) powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin,

 Osoba bezrobotna, która otrzyma bon szkoleniowy, pokrywa koszty przekraczające wartość przyznanego bonu.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego

Elżbieta Światły

tel. 77/462 18 14

pok. 7

Strona dodana przez: Dariusz Przybyła (2014-08-19 09:58:04)
Zredagowana przez: Elżbieta Światły (2018-01-24 11:43:28)

Pliki do pobrania

Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/bon-szkoleniowy/239