Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)

Bon na zasiedlenie

Bon na zasiedlenie

Starosta na wniosek bezrobotnego może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

  1. Z tytułu jego wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  2. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  3. Będzie pozostawał w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Przyznanie bonu na zasiedlenie następuje na podstawie indywidualnego planu działania osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono II profil pomocy.

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach Bonu na zasiedlenie , w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia.

W terminie do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu należy udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Podstawa prawna: art. 66n Ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)

 

Szczegółowych informacji udziela:

Pośrednik pracy Ewa Michalska,

tel. 77 462 18 07, pok. 6

Strona dodana przez: Zygfryd Zielger (2016-03-10 14:20:14)
Zredagowana przez: Zygfryd Zielger (2018-03-15 12:12:34)
Prześlij znajomym Dodaj do ulubionych

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup-strzelce.pl/strona/bon-na-zasiedlenie/251