Dyrekcja Urzędu

Dział Ewidencji i Świadczeń

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Stanowisko ds. Programów

Dział Finansowo - Księgowy

Stanowisko ds. Obsługi Prawnej