Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 49511
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4164
Przyznanie statusu bezrobotnego 2955
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2634
Utrata statusu bezrobotnego 4378
Utrata statusu poszukującego pracy 2005
Rejestracja bezrobotnych 8003
Rejestracja przez Internet 3836
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2151
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4017
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3104
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2499
Rejestracja poszukujących pracy 4160
Rejestracja przez Internet 5359
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1824
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2446
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2116
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4203
Prawa bezrobotnych 2801
Prawa poszukujących pracy 2222
Obowiązki bezrobotnych 2863
Obowiązki poszukujących pracy 2121
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8457
Pośrednictwo pracy krajowe 2121
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2005
Poradnictwo zawodowe 3124
PORADNICTWO INDYWIDUALNE 2121
PORADNICTWO GRUPOWE I INFORMACJA GRUPOWA 3088
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY 749
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2858
Szkolenia indywidualne 6113
Szkolenia grupowe 2956
Plan szkoleń 5148
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 2130
Pożyczka szkoleniowa 2639
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 1948
Bon szkoleniowy 2255
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2192
Staże 41107
Bony stażowe 4265
Prace interwencyjne 4138
Roboty publiczne 2070
Prace społecznie użyteczne 2670
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 1955
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3791
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10926
Wysokość świadczeń pieniężnych 4410
Zasiłek dla bezrobotnych 6700
Ubezpieczenie zdrowotne 2442
Dodatek aktywizacyjny 4932
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9801
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 2790
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3008
Zwrot kosztów przejazdu 5694
Zwrot kosztów zakwaterowania 1942
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2609
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2468
Pożyczka szkoleniowa 2806
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1861
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5479
Inne finansowe formy wsparcia 2805
Bon na zasiedlenie 947
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1871
Dokumenty do pobrania 12385
Agencje zatrudnienia 2992
Inne informacje 2419
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3540
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 26477
Zgłoszenie oferty pracy 8003
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3386
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2543
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1917
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2230
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2000
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2042
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9127
Pośrednictwo pracy krajowe 1942
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2077
Poradnictwo zawodowe 2030
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4691
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2280
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4460
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2230
Staże 7987
Bony stażowe 2640
Prace interwencyjne 2230
Roboty publiczne 3045
Prace społecznie użyteczne 2263
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6127
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2709
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2031
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1844
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2778
Zwolnienia grupowe 2299
Wysokość świadczeń pieniężnych 2507
Trójstronna umowa szkoleniowa 2010
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3375
Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 2242
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2319
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2155
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2118
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2465
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1910
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2220
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2441
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1915
Tryb postępowania 1800
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1807
Wymagane dokumenty 2229
Opłaty 2046
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2506
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1883
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2332
Dokumenty do pobrania 9629
Inne informacje 1999
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2081
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1671
Działalność PUP 1999
Procedury załatwiania spraw 2008
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1863
Twoja sprawa w Urzędzie 1716
Zasięg działania 2608
Sprawozdania z działalności PUP Strzelce Opolskie 3152
Sprawozdania o przychodach i wydatkach PUP Strzelce Opolskie 1765
Pomoc Publiczna 1667
Struktura urzędu 1950
Schemat organizacyjny 3606
Kontakt do urzędu pracy 36805
Dane podstawowe 11169
Książka teleadresowa 10929
Godziny Urzędowania 14614
Zasięg działania 3431
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2965
Publikacje Urzędu 22855
Programy 3397
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 4023
Projekty EFS 3814
Realizowane 2928
POWER 1136
RPO 1146
Zrealizowane POKL 2561
PO KLUCZ DO BIZNESU 2 4840
KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN 3937
CEL - DOBRA PRACA 2754
PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 3283
PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 4978
NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2065
ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 4459
MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET 3872
NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2359
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY 2167
SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA 4402
Zrealizowane 2735
Analizy i statystyki 9787
Lokalny Rynek Pracy 7663
Bezrobocie w Gminach 5616
Praca w urzędzie 1645
Regulamin naboru 5909
Kwestionariusz osobowy 516
Ogłoszenie o naborze 1796
Informacja o naborze 362
Wyniki naboru 437
Kontrole 1781
Majątek urzędu 1644
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4557
Przydatne linki 2864
Pytanie do urzędu 2604
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1935
Ankieta oceniająca stronę internetową 1889
Dokumenty do pobrania 5911
Biuletyn Informacji Publicznej 1631
Redakcja Biuletynu 1833
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 1786
Instrukcja obsługi BIP 1584
Ochrona prywatności użytkownika BIP 2286
Prawo 2377
Podstawy prawne działania urzędu 3794
Statut 2282
Regulamin organizacyjny 4893