Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 48304
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4028
Przyznanie statusu bezrobotnego 2840
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2535
Utrata statusu bezrobotnego 4285
Utrata statusu poszukującego pracy 1911
Rejestracja bezrobotnych 7761
Rejestracja przez Internet 3686
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2081
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 3876
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 2988
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2408
Rejestracja poszukujących pracy 3999
Rejestracja przez Internet 5189
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1742
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2332
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2047
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4061
Prawa bezrobotnych 2680
Prawa poszukujących pracy 2128
Obowiązki bezrobotnych 2752
Obowiązki poszukujących pracy 2036
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8231
Pośrednictwo pracy krajowe 2049
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1931
Poradnictwo zawodowe 3012
PORADNICTWO INDYWIDUALNE 2012
PORADNICTWO GRUPOWE I INFORMACJA GRUPOWA 2963
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY 677
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2761
Szkolenia indywidualne 5953
Szkolenia grupowe 2851
Plan szkoleń 5005
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 2049
Pożyczka szkoleniowa 2550
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 1865
Bon szkoleniowy 2165
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2096
Staże 39782
Bony stażowe 4157
Prace interwencyjne 4052
Roboty publiczne 1985
Prace społecznie użyteczne 2591
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 1861
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3710
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 10579
Wysokość świadczeń pieniężnych 4285
Zasiłek dla bezrobotnych 6540
Ubezpieczenie zdrowotne 2365
Dodatek aktywizacyjny 4832
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 9469
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 2676
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 2908
Zwrot kosztów przejazdu 5441
Zwrot kosztów zakwaterowania 1861
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2503
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2393
Pożyczka szkoleniowa 2726
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1774
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5340
Inne finansowe formy wsparcia 2689
Bon na zasiedlenie 840
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1797
Dokumenty do pobrania 12013
Agencje zatrudnienia 2885
Inne informacje 2328
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3432
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 25581
Zgłoszenie oferty pracy 7755
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3255
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2458
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1836
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2141
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 1914
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1957
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 8804
Pośrednictwo pracy krajowe 1857
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 1996
Poradnictwo zawodowe 1917
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4584
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2193
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4312
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2142
Staże 7789
Bony stażowe 2549
Prace interwencyjne 2135
Roboty publiczne 2955
Prace społecznie użyteczne 2180
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 5973
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2626
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 1954
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1783
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2674
Zwolnienia grupowe 2229
Wysokość świadczeń pieniężnych 2437
Trójstronna umowa szkoleniowa 1922
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3214
Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 2126
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2236
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2082
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2040
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2402
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1840
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2104
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2324
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1860
Tryb postępowania 1728
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1738
Wymagane dokumenty 2158
Opłaty 1958
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2432
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1798
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2251
Dokumenty do pobrania 9271
Inne informacje 1921
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 1986
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1584
Działalność PUP 1944
Procedury załatwiania spraw 1947
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1782
Twoja sprawa w Urzędzie 1652
Zasięg działania 2509
Sprawozdania z działalności PUP Strzelce Opolskie 3077
Sprawozdania o przychodach i wydatkach PUP Strzelce Opolskie 1711
Pomoc Publiczna 1607
Struktura urzędu 1884
Schemat organizacyjny 3545
Kontakt do urzędu pracy 36503
Dane podstawowe 10979
Książka teleadresowa 10729
Godziny Urzędowania 13798
Zasięg działania 3327
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 2884
Publikacje Urzędu 21489
Programy 3282
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 3835
Projekty EFS 3693
Realizowane 2817
POWER 1029
RPO 1039
Zrealizowane POKL 2501
PO KLUCZ DO BIZNESU 2 4731
KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN 3844
CEL - DOBRA PRACA 2671
PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 3187
PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 4889
NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 1995
ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 4379
MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET 3806
NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2299
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY 2090
SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA 4317
Zrealizowane 2649
Analizy i statystyki 9519
Lokalny Rynek Pracy 7507
Bezrobocie w Gminach 5485
Praca w urzędzie 1582
Regulamin naboru 5797
Kwestionariusz osobowy 444
Ogłoszenie o naborze 1734
Informacja o naborze 308
Wyniki naboru 378
Kontrole 1704
Majątek urzędu 1573
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4447
Przydatne linki 2762
Pytanie do urzędu 2503
Ankieta oceniająca pracę urzędu 1855
Ankieta oceniająca stronę internetową 1807
Dokumenty do pobrania 5762
Biuletyn Informacji Publicznej 1574
Redakcja Biuletynu 1772
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 1716
Instrukcja obsługi BIP 1521
Ochrona prywatności użytkownika BIP 2218
Prawo 2289
Podstawy prawne działania urzędu 3724
Statut 2207
Regulamin organizacyjny 4766