Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 52235
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4487
Przyznanie statusu bezrobotnego 3187
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2826
Utrata statusu bezrobotnego 4594
Utrata statusu poszukującego pracy 2197
Rejestracja bezrobotnych 8536
Rejestracja przez Internet 4135
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2324
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4308
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3333
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2671
Rejestracja poszukujących pracy 4439
Rejestracja przez Internet 5663
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2005
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2659
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2261
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4528
Prawa bezrobotnych 3038
Prawa poszukujących pracy 2403
Obowiązki bezrobotnych 3133
Obowiązki poszukujących pracy 2279
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8842
Pośrednictwo pracy krajowe 2292
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2182
Poradnictwo zawodowe 3334
PORADNICTWO INDYWIDUALNE 2372
PORADNICTWO GRUPOWE I INFORMACJA GRUPOWA 3403
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY 949
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3091
Szkolenia indywidualne 6436
Szkolenia grupowe 3202
Plan szkoleń 5394
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 2321
Pożyczka szkoleniowa 2817
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2127
Bon szkoleniowy 2445
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2411
Staże 43047
Bony stażowe 4486
Prace interwencyjne 4319
Roboty publiczne 2248
Prace społecznie użyteczne 2839
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2135
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3974
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11503
Wysokość świadczeń pieniężnych 4673
Zasiłek dla bezrobotnych 6994
Ubezpieczenie zdrowotne 2608
Dodatek aktywizacyjny 5145
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10355
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3009
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3186
Zwrot kosztów przejazdu 6206
Zwrot kosztów zakwaterowania 2113
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2824
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2642
Pożyczka szkoleniowa 2994
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2025
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5766
Inne finansowe formy wsparcia 3003
Bon na zasiedlenie 1145
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2023
Dokumenty do pobrania 13151
Agencje zatrudnienia 3223
Inne informacje 2590
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3776
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 28339
Zgłoszenie oferty pracy 8524
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3689
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2720
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2073
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2399
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2146
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2209
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9679
Pośrednictwo pracy krajowe 2101
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2225
Poradnictwo zawodowe 2261
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4928
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2449
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4710
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2386
Staże 8287
Bony stażowe 2796
Prace interwencyjne 2436
Roboty publiczne 3198
Prace społecznie użyteczne 2416
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6416
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2884
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2194
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1959
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2963
Zwolnienia grupowe 2461
Wysokość świadczeń pieniężnych 2688
Trójstronna umowa szkoleniowa 2179
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3601
Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 2424
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2501
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2318
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2266
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2630
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2047
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2476
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2720
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2134
Zezwolenie sezonowe wydawane prze PUP 2008
Opłaty 2230
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2644
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2044
Dokumenty do pobrania 10290
Inne informacje 2162
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2249
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1812
Działalność PUP 2089
Procedury załatwiania spraw 2146
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2037
Twoja sprawa w Urzędzie 1846
Zasięg działania 2838
Sprawozdania z działalności PUP Strzelce Opolskie 3292
Sprawozdania o przychodach i wydatkach PUP Strzelce Opolskie 1887
Pomoc Publiczna 1806
Struktura urzędu 2086
Schemat organizacyjny 3736
Kontakt do urzędu pracy 37498
Dane podstawowe 11635
Książka teleadresowa 11376
Godziny Urzędowania 15276
Zasięg działania 3685
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3112
Publikacje Urzędu 25874
Programy 3605
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 4255
Projekty EFS 4065
Realizowane 3149
POWER 1351
RPO 1363
Zrealizowane POKL 2708
PO KLUCZ DO BIZNESU 2 5062
KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN 4095
CEL - DOBRA PRACA 2959
PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 3495
PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 5258
NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2239
ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 4692
MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET 4078
NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2505
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY 2340
SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA 4565
Zrealizowane 2963
Analizy i statystyki 10336
Lokalny Rynek Pracy 7973
Bezrobocie w Gminach 5924
Praca w urzędzie 1798
Regulamin naboru 6131
Kwestionariusz osobowy 647
Ogłoszenie o naborze 1907
Informacja o naborze 462
Wyniki naboru 582
Kontrole 1921
Majątek urzędu 1769
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4816
Przydatne linki 3106
Pytanie do urzędu 2815
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2110
Ankieta oceniająca stronę internetową 2069
Dokumenty do pobrania 6184
Biuletyn Informacji Publicznej 1760
Redakcja Biuletynu 1961
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 1939
Instrukcja obsługi BIP 1720
Ochrona prywatności użytkownika BIP 2413
Prawo 2591
Podstawy prawne działania urzędu 3957
Statut 2439
Regulamin organizacyjny 5125