Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 55414
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4869
Przyznanie statusu bezrobotnego 3560
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3182
Utrata statusu bezrobotnego 4976
Utrata statusu poszukującego pracy 2520
Rejestracja bezrobotnych 9204
Rejestracja przez Internet 4545
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2629
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4729
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3730
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2963
Rejestracja poszukujących pracy 4899
Rejestracja przez Internet 6128
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2340
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2997
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2554
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4949
Prawa bezrobotnych 3395
Prawa poszukujących pracy 2710
Obowiązki bezrobotnych 3546
Obowiązki poszukujących pracy 2562
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9435
Pośrednictwo pracy krajowe 2609
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2508
Poradnictwo zawodowe 3708
PORADNICTWO INDYWIDUALNE 2799
PORADNICTWO GRUPOWE I INFORMACJA GRUPOWA 4004
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY 1295
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3449
Szkolenia indywidualne 7000
Szkolenia grupowe 3622
Plan szkoleń 5868
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 2665
Pożyczka szkoleniowa 3164
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2441
Bon szkoleniowy 2818
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2808
Staże 45344
Bony stażowe 4862
Prace interwencyjne 4663
Roboty publiczne 2578
Prace społecznie użyteczne 3171
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2508
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4323
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12382
Wysokość świadczeń pieniężnych 5084
Zasiłek dla bezrobotnych 7420
Ubezpieczenie zdrowotne 2899
Dodatek aktywizacyjny 5512
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11372
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3377
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3584
Zwrot kosztów przejazdu 7086
Zwrot kosztów zakwaterowania 2426
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3159
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2962
Pożyczka szkoleniowa 3379
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2346
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6208
Inne finansowe formy wsparcia 3333
Bon na zasiedlenie 1585
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2285
Dokumenty do pobrania 14263
Agencje zatrudnienia 3570
Inne informacje 2941
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4140
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 30840
Zgłoszenie oferty pracy 9250
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4108
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3053
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2386
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2724
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2446
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2522
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10469
Pośrednictwo pracy krajowe 2447
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2530
Poradnictwo zawodowe 2626
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5377
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2813
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5209
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2747
Staże 8864
Bony stażowe 3148
Prace interwencyjne 2798
Roboty publiczne 3520
Prace społecznie użyteczne 2718
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6902
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 3204
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2524
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2232
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3321
Zwolnienia grupowe 2753
Wysokość świadczeń pieniężnych 3001
Trójstronna umowa szkoleniowa 2481
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4024
Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 2772
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2880
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2616
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2560
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2971
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2315
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2914
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3360
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2759
Zezwolenie sezonowe wydawane prze PUP 2420
Opłaty 2632
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2920
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2352
Dokumenty do pobrania 11537
Inne informacje 2483
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2566
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2073
Działalność PUP 2282
Procedury załatwiania spraw 2375
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2304
Twoja sprawa w Urzędzie 2099
Zasięg działania 3137
Sprawozdania z działalności PUP Strzelce Opolskie 3587
Sprawozdania o przychodach i wydatkach PUP Strzelce Opolskie 2140
Pomoc Publiczna 2071
Struktura urzędu 2327
Schemat organizacyjny 3959
Kontakt do urzędu pracy 38418
Dane podstawowe 12279
Książka teleadresowa 12086
Godziny Urzędowania 15937
Zasięg działania 4118
Podstawy prawne działania urzędu 4256
Statut 2708
Regulamin organizacyjny 5468
Ochrona danych osobowych 7
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3437
Publikacje Urzędu 29255
Programy 4031
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 4646
Projekty EFS 4517
Realizowane 3580
POWER 1787
RPO 1782
Zrealizowane POKL 3055
PO KLUCZ DO BIZNESU 2 5585
KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN 4428
CEL - DOBRA PRACA 3341
PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 3832
PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 5718
NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2575
ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 5080
MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET 4459
NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2834
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY 2667
SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA 4920
Zrealizowane 3395
Analizy i statystyki 11174
Lokalny Rynek Pracy 8596
Bezrobocie w Gminach 6422
Praca w urzędzie 2047
Regulamin naboru 6443
Kwestionariusz osobowy 922
Ogłoszenie o naborze 2133
Informacja o naborze 689
Wyniki naboru 846
Kontrole 2169
Majątek urzędu 2018
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5267
Przydatne linki 3492
Pytanie do urzędu 3181
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2452
Ankieta oceniająca stronę internetową 2396
Dokumenty do pobrania 6693
Biuletyn Informacji Publicznej 1968
Redakcja Biuletynu 2215
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 2181
Instrukcja obsługi BIP 1982
Ochrona prywatności użytkownika BIP 2637
Prawo 3029