Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 56371
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4997
Przyznanie statusu bezrobotnego 3658
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3273
Utrata statusu bezrobotnego 5083
Utrata statusu poszukującego pracy 2621
Rejestracja bezrobotnych 9460
Rejestracja przez Internet 4687
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2748
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4879
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3845
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3057
Rejestracja poszukujących pracy 5011
Rejestracja przez Internet 6269
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2420
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3104
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2636
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 5076
Prawa bezrobotnych 3511
Prawa poszukujących pracy 2808
Obowiązki bezrobotnych 3655
Obowiązki poszukujących pracy 2639
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9605
Pośrednictwo pracy krajowe 2694
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2599
Poradnictwo zawodowe 3846
PORADNICTWO INDYWIDUALNE 2928
PORADNICTWO GRUPOWE I INFORMACJA GRUPOWA 4271
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY 1393
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3569
Szkolenia indywidualne 7192
Szkolenia grupowe 3737
Plan szkoleń 6020
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 2784
Pożyczka szkoleniowa 3272
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2554
Bon szkoleniowy 2937
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2915
Staże 46174
Bony stażowe 4972
Prace interwencyjne 4770
Roboty publiczne 2668
Prace społecznie użyteczne 3265
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2622
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4434
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12660
Wysokość świadczeń pieniężnych 5224
Zasiłek dla bezrobotnych 7585
Ubezpieczenie zdrowotne 2988
Dodatek aktywizacyjny 5672
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 11723
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3485
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3715
Zwrot kosztów przejazdu 7461
Zwrot kosztów zakwaterowania 2513
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3274
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3069
Pożyczka szkoleniowa 3487
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2432
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 6366
Inne finansowe formy wsparcia 3447
Bon na zasiedlenie 1719
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2383
Dokumenty do pobrania 14637
Agencje zatrudnienia 3679
Inne informacje 3026
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4242
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 31702
Zgłoszenie oferty pracy 9491
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 4235
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3149
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2480
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2815
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2541
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2607
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10647
Pośrednictwo pracy krajowe 2565
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2620
Poradnictwo zawodowe 2757
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5546
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2922
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 5370
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2866
Staże 9040
Bony stażowe 3261
Prace interwencyjne 2947
Roboty publiczne 3624
Prace społecznie użyteczne 2808
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7075
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 3302
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2630
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2318
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3426
Zwolnienia grupowe 2837
Wysokość świadczeń pieniężnych 3096
Trójstronna umowa szkoleniowa 2579
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 4162
Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 2935
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2995
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2700
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2649
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3086
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2402
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3081
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3563
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 3045
Zezwolenie sezonowe wydawane prze PUP 2568
Opłaty 2744
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3008
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2458
Dokumenty do pobrania 12118
Inne informacje 2575
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2661
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 2171
Działalność PUP 2359
Procedury załatwiania spraw 2452
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2382
Twoja sprawa w Urzędzie 2170
Zasięg działania 3252
Sprawozdania z działalności PUP Strzelce Opolskie 3674
Sprawozdania o przychodach i wydatkach PUP Strzelce Opolskie 2217
Pomoc Publiczna 2141
Struktura urzędu 2405
Schemat organizacyjny 4044
Kontakt do urzędu pracy 38762
Dane podstawowe 12515
Książka teleadresowa 12317
Godziny Urzędowania 16190
Zasięg działania 4247
Podstawy prawne działania urzędu 4396
Statut 2829
Regulamin organizacyjny 5643
Ochrona danych osobowych 136
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3547
Publikacje Urzędu 30425
Programy 4147
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 4798
Projekty EFS 4635
Realizowane 3706
POWER 1964
RPO 1907
Zrealizowane POKL 3162
PO KLUCZ DO BIZNESU 2 5734
KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN 4523
CEL - DOBRA PRACA 3457
PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 3932
PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 5876
NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2674
ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 5200
MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET 4566
NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2932
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY 2768
SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA 5042
Zrealizowane 3523
Analizy i statystyki 11440
Lokalny Rynek Pracy 8814
Bezrobocie w Gminach 6589
Praca w urzędzie 2132
Regulamin naboru 6565
Kwestionariusz osobowy 1017
Ogłoszenie o naborze 2215
Informacja o naborze 768
Wyniki naboru 931
Kontrole 2254
Majątek urzędu 2097
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5413
Przydatne linki 3610
Pytanie do urzędu 3285
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2551
Ankieta oceniająca stronę internetową 2486
Dokumenty do pobrania 6825
Biuletyn Informacji Publicznej 2033
Redakcja Biuletynu 2292
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 2265
Instrukcja obsługi BIP 2050
Ochrona prywatności użytkownika BIP 2722
Prawo 3160