Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 50872
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4313
Przyznanie statusu bezrobotnego 3058
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2719
Utrata statusu bezrobotnego 4476
Utrata statusu poszukującego pracy 2108
Rejestracja bezrobotnych 8264
Rejestracja przez Internet 3999
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2235
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4161
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3211
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2577
Rejestracja poszukujących pracy 4291
Rejestracja przez Internet 5510
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 1904
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2545
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2183
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4343
Prawa bezrobotnych 2916
Prawa poszukujących pracy 2312
Obowiązki bezrobotnych 2990
Obowiązki poszukujących pracy 2199
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 8662
Pośrednictwo pracy krajowe 2204
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2086
Poradnictwo zawodowe 3220
PORADNICTWO INDYWIDUALNE 2229
PORADNICTWO GRUPOWE I INFORMACJA GRUPOWA 3221
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY 839
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 2971
Szkolenia indywidualne 6285
Szkolenia grupowe 3059
Plan szkoleń 5275
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 2216
Pożyczka szkoleniowa 2726
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2032
Bon szkoleniowy 2348
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2290
Staże 42157
Bony stażowe 4379
Prace interwencyjne 4234
Roboty publiczne 2158
Prace społecznie użyteczne 2754
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2036
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3868
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 11220
Wysokość świadczeń pieniężnych 4546
Zasiłek dla bezrobotnych 6864
Ubezpieczenie zdrowotne 2517
Dodatek aktywizacyjny 5053
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10089
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 2904
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3101
Zwrot kosztów przejazdu 5960
Zwrot kosztów zakwaterowania 2018
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2705
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2552
Pożyczka szkoleniowa 2897
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 1927
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5624
Inne finansowe formy wsparcia 2900
Bon na zasiedlenie 1041
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 1949
Dokumenty do pobrania 12744
Agencje zatrudnienia 3098
Inne informacje 2494
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3648
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 27356
Zgłoszenie oferty pracy 8267
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3527
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2629
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 1993
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2309
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2070
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2116
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 9397
Pośrednictwo pracy krajowe 2021
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2145
Poradnictwo zawodowe 2136
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4804
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2359
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4574
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2305
Staże 8151
Bony stażowe 2730
Prace interwencyjne 2326
Roboty publiczne 3122
Prace społecznie użyteczne 2350
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6286
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 2820
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2094
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 1896
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2869
Zwolnienia grupowe 2379
Wysokość świadczeń pieniężnych 2613
Trójstronna umowa szkoleniowa 2092
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3504
Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 2360
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2404
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2222
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2193
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2553
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 1983
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2325
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 2537
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 1969
Tryb postępowania 1869
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 1882
Wymagane dokumenty 2308
Opłaty 2126
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2575
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 1941
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2420
Dokumenty do pobrania 9929
Inne informacje 2078
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2156
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1739
Działalność PUP 2042
Procedury załatwiania spraw 2078
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1945
Twoja sprawa w Urzędzie 1775
Zasięg działania 2743
Sprawozdania z działalności PUP Strzelce Opolskie 3222
Sprawozdania o przychodach i wydatkach PUP Strzelce Opolskie 1824
Pomoc Publiczna 1728
Struktura urzędu 2018
Schemat organizacyjny 3683
Kontakt do urzędu pracy 37156
Dane podstawowe 11413
Książka teleadresowa 11153
Godziny Urzędowania 15020
Zasięg działania 3557
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3030
Publikacje Urzędu 24437
Programy 3500
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 4155
Projekty EFS 3935
Realizowane 3034
POWER 1243
RPO 1251
Zrealizowane POKL 2632
PO KLUCZ DO BIZNESU 2 4942
KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN 4015
CEL - DOBRA PRACA 2851
PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 3387
PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 5120
NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2150
ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 4578
MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET 3980
NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2430
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY 2251
SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA 4485
Zrealizowane 2835
Analizy i statystyki 10042
Lokalny Rynek Pracy 7814
Bezrobocie w Gminach 5758
Praca w urzędzie 1709
Regulamin naboru 6037
Kwestionariusz osobowy 583
Ogłoszenie o naborze 1849
Informacja o naborze 411
Wyniki naboru 504
Kontrole 1853
Majątek urzędu 1700
Powiatowa Rada Rynku Pracy 4676
Przydatne linki 2978
Pytanie do urzędu 2707
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2020
Ankieta oceniająca stronę internetową 1966
Dokumenty do pobrania 6040
Biuletyn Informacji Publicznej 1697
Redakcja Biuletynu 1892
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 1854
Instrukcja obsługi BIP 1644
Ochrona prywatności użytkownika BIP 2360
Prawo 2476
Podstawy prawne działania urzędu 3873
Statut 2363
Regulamin organizacyjny 5018