Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook (nowe okno)
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 53995
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4670
Przyznanie statusu bezrobotnego 3366
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2984
Utrata statusu bezrobotnego 4775
Utrata statusu poszukującego pracy 2357
Rejestracja bezrobotnych 8884
Rejestracja przez Internet 4329
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2467
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 4516
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3532
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2804
Rejestracja poszukujących pracy 4664
Rejestracja przez Internet 5878
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2156
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2819
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2385
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4729
Prawa bezrobotnych 3211
Prawa poszukujących pracy 2559
Obowiązki bezrobotnych 3328
Obowiązki poszukujących pracy 2419
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 9145
Pośrednictwo pracy krajowe 2439
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2338
Poradnictwo zawodowe 3499
PORADNICTWO INDYWIDUALNE 2574
PORADNICTWO GRUPOWE I INFORMACJA GRUPOWA 3670
SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY 1104
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 3253
Szkolenia indywidualne 6693
Szkolenia grupowe 3406
Plan szkoleń 5622
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń 2475
Pożyczka szkoleniowa 2967
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2279
Bon szkoleniowy 2626
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2603
Staże 44212
Bony stażowe 4652
Prace interwencyjne 4493
Roboty publiczne 2402
Prace społecznie użyteczne 2996
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 2307
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4141
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 12002
Wysokość świadczeń pieniężnych 4879
Zasiłek dla bezrobotnych 7215
Ubezpieczenie zdrowotne 2743
Dodatek aktywizacyjny 5318
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 10859
Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 3186
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3394
Zwrot kosztów przejazdu 6608
Zwrot kosztów zakwaterowania 2263
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2979
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2789
Pożyczka szkoleniowa 3175
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2173
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 5984
Inne finansowe formy wsparcia 3166
Bon na zasiedlenie 1370
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2142
Dokumenty do pobrania 13727
Agencje zatrudnienia 3395
Inne informacje 2764
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3927
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 29755
Zgłoszenie oferty pracy 8850
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3873
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2877
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2220
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2543
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 2289
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2350
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 10109
Pośrednictwo pracy krajowe 2267
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2366
Poradnictwo zawodowe 2422
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5137
Finansowanie kosztów egzaminu i licencji 2625
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 4970
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2545
Staże 8563
Bony stażowe 2936
Prace interwencyjne 2618
Roboty publiczne 3338
Prace społecznie użyteczne 2563
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6626
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy 3031
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2333
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2086
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3120
Zwolnienia grupowe 2602
Wysokość świadczeń pieniężnych 2840
Trójstronna umowa szkoleniowa 2312
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych do 30 roku życia 3774
Dofinansowanie do wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 2561
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2681
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2451
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2395
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2784
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2167
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2692
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3070
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 2436
Zezwolenie sezonowe wydawane prze PUP 2209
Opłaty 2437
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2780
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2186
Dokumenty do pobrania 10947
Inne informacje 2312
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2404
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 1933
Działalność PUP 2172
Procedury załatwiania spraw 2252
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2157
Twoja sprawa w Urzędzie 1953
Zasięg działania 2977
Sprawozdania z działalności PUP Strzelce Opolskie 3435
Sprawozdania o przychodach i wydatkach PUP Strzelce Opolskie 1988
Pomoc Publiczna 1922
Struktura urzędu 2198
Schemat organizacyjny 3837
Kontakt do urzędu pracy 37929
Dane podstawowe 11926
Książka teleadresowa 11708
Godziny Urzędowania 15609
Zasięg działania 3890
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3268
Publikacje Urzędu 27688
Programy 3811
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 4452
Projekty EFS 4277
Realizowane 3361
POWER 1551
RPO 1559
Zrealizowane POKL 2871
PO KLUCZ DO BIZNESU 2 5289
KADRY DOJRZAŁE DO ZMIAN 4271
CEL - DOBRA PRACA 3133
PRIORYTET I. ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 3662
PRACA WZBOGACA - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 5456
NOWA JAKOŚĆ II - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2402
ANIMACJA ZMIANY - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 4870
MOST DO ZMIAN - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET 4244
NOWA JAKOŚĆ - DOSKONALENIE USŁUG RYNKU PRACY 2653
PARTNERSTWO NA RZECZ ZATRUDNIENIA. PORTAL STRZELECKIEGO PRZEDSIĘBIORCY 2492
SUKCES W DZIAŁANIU - PROGRAM SZKOLEŃ DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA 4731
Zrealizowane 3167
Analizy i statystyki 10718
Lokalny Rynek Pracy 8259
Bezrobocie w Gminach 6168
Praca w urzędzie 1924
Regulamin naboru 6277
Kwestionariusz osobowy 778
Ogłoszenie o naborze 2013
Informacja o naborze 564
Wyniki naboru 695
Kontrole 2040
Majątek urzędu 1874
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5026
Przydatne linki 3275
Pytanie do urzędu 2986
Ankieta oceniająca pracę urzędu 2275
Ankieta oceniająca stronę internetową 2211
Dokumenty do pobrania 6451
Biuletyn Informacji Publicznej 1856
Redakcja Biuletynu 2077
Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP 2053
Instrukcja obsługi BIP 1829
Ochrona prywatności użytkownika BIP 2509
Prawo 2780
Podstawy prawne działania urzędu 4081
Statut 2554
Regulamin organizacyjny 5276